Dział GOK > Projekty
Projekty Inwestycyjne:


Urząd Marszałkowski

 

W ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” pt. „ Remont Świetlic wiejskich oraz budowa infrastruktury rekreacyjno–sportowej połączonych ciągiem rowerowo–pieszym na terenie wsi Stare Kramsko i Podmokle Wielkie”

2009
– „Remont świetlicy wiejskich w Podmoklach Wielkich”

2009
– „Remont świetlicy w Starym Kramsku”

2009
– „Ciąg pieszo–rowerowy w Starym Kramsku plus pomost przystani wodnej”

2010
– „Ścieżka pieszo–rowerowa wraz z oświetleniem w miejscowości Podmokle Wilekie”Program Rozwój infrastruktury kultury / Infrastruktura domów kultury / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

2013
– „Zakup wyposażenia Gminnego Ośrodka Kultury”Pozostałe Projekty:


Urząd Marszałkowski – Program „Rozwój obszarów wiejskich”


2010
– „Reggae nad Obrą”

– „Wojewódzki Festiwal Zespołów Folklorystycznych z biesiadą rybacką”

– „Wieczór z muzyką irlandzką”

 – „Wielkie grillowanie w Regionie Kozła”


2011
– „Festiwal Koźlarski Regionu Kozła z biesiadą”


– „Babimojski Wieczór kabaretowy”


– „Powrót do Przeszłości”

2012
– „Strong Man Regionu Kozła”

2014 
– "Miasto Rocka"

–"Jesienne Święto Pyrki"

- "Jarmark Bożonarodzeniowy"


Euroregion Sprewa – Nysa – Bóbr


2012
– „Polsko–Niemieckie Spotkania Bractw Kurkowych przy muzyce szantowej”


2013
– „Polsko–Niemieckie Spotkania Wielkanocne”

– „Polsko–Niemieckie Spotkania Partnerskie”

– „Polsko–Niemiecki Plener Malarsko–Fotograficzny”

2014
– "Polsko-Niemieckie Dni Tradycji Wielkanocnych"


– "Polsko-Niemieckie Warsztaty Artystyczne"

2015
– „Polsko–Niemieckie Stoły Wielkanocne”

– „Polsko–Niemiecka Majówka”

– „Polsko–Niemieckie warsztaty Teatralno-Muzyczne

– „Partnerskie spotkania rockowe "Łączy nas rock"”

2016
– „Bożonarodzeniowe Polsko-Niemieckie warsztaty artystyczne”

2017
– „Polsko–Niemieckie warszataty Wielkanocne”

– „Polsko–Niemiecka warsztaty muzyczne”

2018
- "Partnerskie Warsztaty Wielkanocne 2018"