Obchody 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego


08-02-2019


W piątek 8 lutego 2019 r. uczczono 100. rocznicę Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Z tej okazji Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Babimoście zorganizowały w sali bankietowej wystawę „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919” ze zbiorów Izby Pamiątek Regionalnych w Babimoście oraz wyeksponowały z Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy wystawę pt. „Ku jedności i niepodległości-Nowe Kramsko 1919 powstańcza bitwa okiem archeologa”, na których można było zobaczyć stare dokumenty, legitymacje, zdjęcia uczestników Powstania Wielkopolskiego, odznaczenia, medale. Eksponowano pamiątki zasłużonego Powstańca Wielkopolskiego Wojciecha Piweckiego. Wyłożone zostały również książki dotyczące Powstania Wielkopolskiego dzięki, którym uczestnicy obchodów mogli dowiedzieć się więcej o historii tego regionu. Do obchodów włączyli się uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Babimoście, którzy przygotowali w holu sali widowiskowej wystawę prac związanych z 100. rocznicą Powstania Wielkopolskiego, zdjęcia dotyczące Powstania Wielkopolskiego 1918-1919  udostępniła ze swoich zbiorów Gminna Biblioteka Publiczna w Kargowej. Do wydarzenia włączyło się również Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Zielonej Górze, które zaprezentowało swoją ekspozycję pt. „Wokół Powstania Wielkopolskiego”. Uroczystości rozpoczęły się złożeniem wiązanek kwiatów na grobie Powstańców Wielkopolskich na cmentarzu Parafialnym w Babimoście z udziałem Pocztów sztandarowych. Z okazji 100. rocznicy  ważną częścią patriotycznego wydarzenia była konferencja dla mieszkańców miasta w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Babimoście podczas, której dr Marek Rezler  historyk specjalizujący się w historii wojskowości i badaniu dziejów Polski oraz Wielkopolski XIX i XX wieku, biograf i publicysta regionalny, wygłosił prelekcję  na temat „Znaczenie Powstania Wielkopolskiego w historii Polski”. Nie zabrakło również wystąpień zaproszonych gości. Imprezę uatrakcyjnił program artystyczny Kapeli Koźlarskiej z Zespołu Edukacyjnego z Nowego Kramska oraz historyczna prezentacja słowno-muzyczna przygotowana przez Szkołę Podstawową z Podmokli Małych. Uroczystości towarzyszyła oprawa muzyczna sekcji wokalnej Gminnego Ośrodka Kultury  w Babimoście.

GALERIA