Ferie w gminie Babimost


08-02-2020


W drugim tygodniu ferii, równie ciekawe atrakcje, czekały na dzieci i młodzież z okolicznych wiosek Gminy Babimost. Z programem edukacyjno – profilaktycznym odwiedziliśmy takie miejscowości jak: Nowe Kramsko, Kolesin, Laski i Podmokle Wielkie.
Dodatkowo w  drugim tygodniu ferii odbył się wyjazd do kina w Zielonej Górze oraz warsztaty rysunku, które poprowadziła studentka trzeciego roku Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Celem dwutygodniowych działań było dostarczenie dzieciom i młodzieży ciekawych propozycji zajęć oraz uchronienie przed zjawiskiem nudy i szukania rozrywki dla tzw. „zabicia czasu”.

Dobór tematów zajęć profilaktycznych, spotkań, wycieczek miał na celu: rozwijanie aktywności twórczej uczestników,  integrację w środowisku, nabywanie nowych umiejętności i zachowań, rozwijanie umiejętności współpracy w grupie. Ponadto poświęciliśmy czas na zaznajomienie z zagrożeniami płynącymi z nadużyć Internetu i komputera, środków psychoaktywnych oraz jakże modnych w ostatnim czasie dopalaczy. Proponując uczestnikom ferii warsztatową formę zajęć wskazywaliśmy twórcze sposoby rozwiązywania konfliktów, akceptacji siebie i innych, poznawania siebie, swoich mocnych i słabych stron.