Konkurs plastyczny - wydłużamy termin nadsyłania prac!


28-09-2020


WYDŁUŻAMY TERMIN DOSTARCZANIA PRAC! DO 30.10.2020
 


 

Regulamin konkursu plastycznego  „Jesień nie musi być szara!”

 

Założenia organizacyjne

1. Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców Gminy Babimost.

2. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną , wcześniej niepublikowaną, samodzielnie wykonaną pracę.

3. Na odwrocie pracy powinny znaleźć się następujące informacje: nazwisko, imię.

4. Praca powinna być wykonana w formacie A 3 lub A4, wykonana techniką: rysunek kredkami, pastele suche, pasteleolejne, techniki malarskie (akwarela, tempera), wyklejanki, collage.

5. Udział w Konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji zgłoszonej pracy.

Warunki Konkursu

1. Ostateczny termin zgłaszania prac upływa dnia 30.10.2020 r.

2. Prace należy dostarczyć do biura Gminnego Ośrodka Kultury w Babimoście + oświadczenie i kartę.

Zasady przyznawania nagród

1.      O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa.

2.      Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

3.      Nagrodą w konkursie jest nagroda rzeczowa. Przewidujemy również wyróżnienia i drobne upominki.