Plan zajęć w roku szkolnym 2020/2021


30-09-2020

 


WAŻNE! Rodziców dzieci niepełnoletich prosimy o wypełnienie "OŚWIADCZENIE RODZICÓW" natomiast uczestnik pełnoletni "OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA SEKCJI". Bez wypełnionego Oświadczenia uczestnik nie może przebywać na zajęciach. 
 


..