WIELKANOCNE POSZUKIWANIE JAJEK I WIELKANOCNA GRA TERENOWA


30-03-2021

 
 

Regulamin konkursu 

„WIELKANOCNE POSZUKIWANIE JAJEK”

 

§ 1 Przepisy ogólne

  1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Babimoście.

§ 2 Przepisy dotyczące prac

  1. Każdy uczestnik może być nagrodzony tylko raz oraz może wziąć udział w konkursie tylko jeden raz.

  2. Aby wziąć udział w konkursie każde dziecko musi mieć przygotowany koszyczek z butelki (patrz wideo).

  3. Na terenie Gminnego Ośrodka Kultury uczestnik musi odszukać jajeczka.

  4. Pięć pierwszych uczestników, którym uda się odnaleźć 10 szt. jajek zgłasza się do biura GOK z własnoręcznie zrobionym koszyczkiem.

  5. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora konkursu fotograficznego „Wielkanocne poszukiwanie jajek” do celów związanych z przeprowadzeniem konkursu, a w przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia - w celach promocyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U z 1997., nr 133, poz.883 z późniejszymi zmianami). Poprzez wysłanie zdjęć na konkurs nieodpłatnie przenoszą na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do nich, na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późniejszymi zmianami).

  6. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania prac nie spełniających wymienionych wyżej wymogów.

  7. Dla zwycięzców przewidziano nagrody.


        § 4 Postanowienia końcowe

  

  1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie w trakcie trwania konkursu lub do odwołania konkursu.________________________________________________

SZCZEGÓŁY GRY TERENOWEJ

„WIELKANOCNE KRÓLIKI”

Podpowiedzi do odnalezienia WIELKANOCNYCH KRÓLIKÓW pojawią się na portalu społecznościowym GOK Babimost o godz. 11:30