Konkurs "Flaga Biało-Czerwona"


29-04-2021

 


Warunki konkursu:

1. Zrób własnoręcznie flagę (technika pracy dowolna)

2. Flagę przynieś pod GOK i zrób zdjęcie flagi. 

3. Pod drzwiami GOK znajdować się bedą donice gdzie należy umieścić flagę.

4. Prace należy wysłać na adres oksir_babimost@op.pl oraz podpisać z następującymi danymi: imię i nazwisko autora, tytuł pracy, kontakt telefoniczny.

5. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora konkursu „Flaga Biało-Czerwona” do celów związanych z przeprowadzeniem konkursu, a w przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia - w celach promocyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U z 1997., nr 133, poz.883 z późniejszymi zmianami). Poprzez wysłanie prac na konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do nich, na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późniejszymi zmianami).