Nowy rok kulturalny otwarty!


26-09-2016

Zgodnie z tradycją na przełomie września i października Gminny Ośrodek Kultury organizuje Inaugurację Roku Kulturalnego. Na uroczystość przybyli mieszkańcy oraz zaproszeni goście. Tegoroczną uroczystość rozpoczął występ trio działającego przy GOK – THE FRIENDS – w składzie: Katarzyna Stein, Natalia Wośko, Kacper Jarysz. Następnie zgromadzeni na Sali widowiskowej mogli zobaczyć 10 minutowy film, w którym podsumowany został ubiegły rok kulturalny. Można było zobaczyć fragmenty filmów i zdjęcia z imprez organizowanych przez Ośrodek Kultury (warsztaty, przeglądy, imprezy plenerowe, koncerty, zajęcia w okresie przerwy letniej i zimowej, konkursy). W zajęciach sekcyjnych organizowanych przez GOK dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych uczestniczy ponad 200 osób. Od tego roku uruchomione zostały zajęcia z gitary klasycznej oraz języka angielskiego dla młodzieży gimnazjalnej. W strukturach Ośrodka działa również zespół „Wiwat” oraz Orkiestra Dęta. Tradycyjnie wręczone zostały podziękowania tym wszystkim, którzy poprzez swoje zaangażowali przyczynili się do rozwoju i promocji działań kulturalnych.

Podziękowania powędrowały do osób współpracujących w ramach wolontariatu podczas imprez kulturalnych: Klaudii Malajka, Pauliny Krzyżanek, Remigiusza Jeż, Gabrieli Stroińskiej, Agaty Malajka, Adama Jeż, Wiktorii Kolendowicz, Marcina Tyndorf, Wiolety Macholak, Dawida Kolendowicz. Gorące podziękowania skierowane zostały do przedstawicieli firm i zakładów: KremBud & Fachowiec, Iste, Nadleśnictwa Babimost, Radia Zachód oraz Zielona Góra, Radia Index, Portalu Wielkopolskiego, Gazety Świebodzińskiej. Za zaangażowanie i pomoc w realizacji przedsięwzięć kulturalnych przekazano podziękowania: Urzędowi Miejskiemu w Babimoście, Bibliotece Publicznej w Babimoście, Zakładowi Usług Komunalnych w Babimoście, Posterunkowi Policji w Babimoście, Ochotniczej Straży Pożarnej w Babimoście, Niepublicznemu Przedszkolu „Pod Muchomorkiem” w Babimoście, Zespołowi Edukacyjnemu w Podmoklach Małych oraz Nowym Kramsku, Zespołowi  Szkół w Babimoście.

Specjalne podziękowania skierowane zostały do Kół Gospodyń Wiejskich w Nowym Kramsku, Podmoklach Wielkich, Kolesinie, Podmoklach Małych, Rady Sołeckiej w Kolesinie, Zespołu Śpiewaczego „Wiwat” w Podmoklach Małych, Orkiestry Dętej, Związku Żołnierzy Wojska Polskiego oraz Stowarzyszenia „Lepsza Przyszłość” za zaangażowanie w życie kulturalne na terenie gminy.

Tegoroczne statuetki „Przyjaciel Kultury” powędrowały do Pani Joli Korcz, która społecznie angażuje się w życie kulturalne naszego Ośrodka, oraz do Banku Spółdzielczego w Siedlcu za wieloletnie wsparcie finansowe festiwalu „Miasto Rocka”.

Te wszystkie warsztaty, wystawy, imprezy, eventy nie odbyły by się bez udziału pracowników Ośrodka Kultury, którym również serdecznie dziękujemy.

Na zakończenie uroczystości odbył się koncert Idy Tamary Zagórskiej – sopranistki – oraz Wojciecha Mazura – wspaniałego  pianisty i akompaniatora. Po zakończonej uczcie muzycznej wszyscy udali się do Sali bankietowej gdzie czekał słodki poczęstunek oraz okazja do rozmów i dyskusji na tematy związane z rozpoczynającym się rokiem kulturalnym.

 


ZAPRASZAMY DO GALERII