Program wyposażenia Placówek w pomoce dydaktyczne


31-07-2019
W ramach programu Wyposażenia Placówek w pomoce dydaktyczne GOK otrzymał bezpłatne materiały edukacyjne od PH COSINUS z siedzibą w Zabrzu.