Projekty

Projekty Inwestycyjne:

Urząd Marszałkowski

W ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” pt. „ Remont Świetlic wiejskich oraz budowa infrastruktury rekreacyjno–sportowej połączonych ciągiem rowerowo–pieszym na terenie wsi Stare Kramsko i Podmokle Wielkie”

2009 
– „Remont świetlicy wiejskich w Podmoklach Wielkich”

2009 
– „Remont świetlicy w Starym Kramsku”

2009 
– „Ciąg pieszo–rowerowy w Starym Kramsku plus pomost przystani wodnej”

2010
– „Ścieżka pieszo–rowerowa wraz z oświetleniem w miejscowości Podmokle Wilekie”

Program Rozwój infrastruktury kultury / Infrastruktura domów kultury / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

2013 
– „Zakup wyposażenia Gminnego Ośrodka Kultury”Pozostałe Projekty:

Urząd Marszałkowski – Program „Rozwój obszarów wiejskich”

2010 
– „Reggae nad Obrą”

– „Wojewódzki Festiwal Zespołów Folklorystycznych z biesiadą rybacką”

– „Wieczór z muzyką irlandzką”

 – „Wielkie grillowanie w Regionie Kozła”


2011
– „Festiwal Koźlarski Regionu Kozła z biesiadą”

– „Babimojski Wieczór kabaretowy”

– „Powrót do Przeszłości”

2012 
– „Strong Man Regionu Kozła”

2014 
– „Miasto Rocka”

–”Jesienne Święto Pyrki”

– „Jarmark Bożonarodzeniowy”

Euroregion Sprewa – Nysa – Bóbr

2012 
– „Polsko–Niemieckie Spotkania Bractw Kurkowych przy muzyce szantowej”

2013
– „Polsko–Niemieckie Spotkania Wielkanocne”

– „Polsko–Niemieckie Spotkania Partnerskie”

– „Polsko–Niemiecki Plener Malarsko–Fotograficzny”

2014
– „Polsko-Niemieckie Dni Tradycji Wielkanocnych”


– „Polsko-Niemieckie Warsztaty Artystyczne”

2015
– „Polsko–Niemieckie Stoły Wielkanocne”

– „Polsko–Niemiecka Majówka”

– „Polsko–Niemieckie warsztaty Teatralno-Muzyczne

– „Partnerskie spotkania rockowe „Łączy nas rock””

2016
– „Bożonarodzeniowe Polsko-Niemieckie warsztaty artystyczne”

2017
– „Polsko–Niemieckie warszataty Wielkanocne”

– „Polsko–Niemiecka warsztaty muzyczne”

2018
– „Partnerskie Warsztaty Wielkanocne 2018”