KONKURS - Kolorowa Jesień


01-10-2021

 
REGULAMIN KONKURSU:
- Konkurs kierowany jest do dzieci w wieku od 6 do 14 lat z Gminy Babimost.
- Uczestnicy konkursu ręcznie wykonają z surowców wtórnych dekorację z okazji Jesieni (technika i materiał dowolne)
- Każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną pracę - podpisaną.
- Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora konkursu plastycznego „Kolorowa Jesień” do celów związanych z przeprowadzeniem konkursu, a w przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia - w celach promocyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U z 1997., nr 133, poz.883 z późniejszymi zmianami). Poprzez wysłanie zdjęć na konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do nich, na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późniejszymi zmianami).Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania prac nie spełniających  wymienionych wyżej wymogów.
- Prace dostarczone na konkurs zostaną ocenione przez Jury. Dla zwycięzców przewidziano nagrody za I Miejsce, II Miejsce, III Miejsce.

 

  • TERMINARZ KONKURS
  • Termin dostarczania prac do Gminnego Ośrodka Kultury w Babimoście mija z dniem 15.10.2021 r. do godz. 16:00.
  • Prace dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie.
  • Wyniki konkursu oraz informacja o terminie rozdania nagród zostaną podane na stronie Gminnego Ośrodka Kultury w Babimoście.
  •  

  • Organizatorzy zastrzegają prawo do bezpłatnej reprodukcji prac uczestników konkursu w internecie, mediach, materiałach promocyjnych.
  • Zgłoszenie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, iż osoba nadsyłająca prace jest autorem/autorka załączonych prac.
  • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie w trakcie trwania konkursu lub do odwołania konkursu.