Miasto rocka 2017- formularz zgłoszeniowy

Estimated read time 2 min read

Formularz zgłoszeniowy

NAZWA ZESPOŁU (band name): ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………….

KONTAKT (contact):
/adres, telefon, e-mail …………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………

SKŁAD ZESPOŁU/INSTRUMENT (band members/instrument): ……………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………….

INFO & BIOGRAFIA ZESPOŁU (info and biography of the band): …………………………………………………………………………………………………………………………………….

*) Prosimy o wypełnienie czytelnie literami drukowanymi. Prosimy skrupulatnie opisać notkę o zespole – podane informacje zostaną umieszczone we wszystkich materiałach promocyjnych festiwalu.

*) Please fill clearly with capital letters. Please carefully describe a note about the band – provided information will be included in all festival promotional materials.

UWAGI (notes): ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………….

ZAŁĄCZNIKI WYMAGANE:
 MIN. 2 UTWORY DEMO (LUB LINK DO UTWORÓW),  ZDJĘCIE,
 NOTKA O ZESPOLE (W KARCIE ZGŁOSZENIA),
 MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE (RIDER),

wyrażam zgodę na nieodpłatne przetwarzanie przez organizatora moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz utworów przesłanych na festiwal dla celów związanych z przeprowadzeniem, rozstrzygnięciem oraz promocją, w tym na publikowanie w środkach masowego przekazu.

page2image1822597056page2image1822597360

Data i miejscowość

Podpis

page2image1822601376

Kartę zgłoszenia wraz z materiałem demo oraz załączniki (jeśli takowe istnieją) prosimy nadsyłać na adres ORGANIZATORA:
MIASTO ROCKA
Gminny Ośrodek Kultury, ul. Gagarina 21, 66-110 Babimost
lub mailowo na adres [email protected]

Może Cię zainteresować również: