SEKCJA PLASTYCZNA

Estimated read time 2 min read

Celem zajęć jest rozwijanie wszechstronnych uzdolnień dzieci i młodzieży, jak również poznanie i doskonalenie różnych technik plastycznych.

Zajęcia plastyczne mają znaczący pozytywny wpływ na rozwój osób w różnym wieku, zarówno dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. Przede wszystkim, poprzez twórczą ekspresję i eksperymentowanie z różnymi technikami i materiałami, uczestnicy rozwijają swoją kreatywność oraz wyobraźnię. Proces tworzenia własnych dzieł plastycznych stymuluje również rozwój umiejętności manualnych, koordynacji ręka-oko oraz precyzji ruchowej, co jest szczególnie istotne w przypadku dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Ponadto, zajęcia plastyczne mają także pozytywny wpływ na sferę emocjonalną i społeczną uczestników. Praca nad sztuką pozwala wyrazić swoje uczucia, emocje i doświadczenia w sposób niwerbalny, co może być szczególnie ważne dla osób mających trudności w komunikacji słownej. Ponadto, tworzenie dzieł sztuki umożliwia budowanie pewności siebie oraz poczucia własnej wartości poprzez poznawanie i akceptację swoich unikalnych talentów i możliwości twórczych. Dodatkowo, zajęcia plastyczne mogą sprzyjać integracji społecznej i budowaniu relacji międzyludzkich poprzez współpracę i wymianę pomysłów w grupie.

Tematyka prac jest różnorodna, najczęściej związana z porami roku, krajobrazem, martwą naturą czy ekologią. Prace prezentowane są na wystawach oraz biorą udział w konkursach. Prowadzone są również zajęcia manualne dla dzieci niepełnosprawnych.


Zajęcia prowadzone są w 6 grupach:
Grupa 0 dla dzieci w wieku 3-4 lat
Grupa 1 dla dzieci w wieku 5 lat
Grupa 2 dla dzieci w wieku 6 lat
Grupa 3 dla dzieci w wieku 7 lat
Grupa 4 dla dzieci w wieku 8-9 lat
Grupa 5 dla dzieci w wieku 10-11 lat


Sekcja plastyczna prowadzona przez Agnieszkę Waligórską.

Może Cię zainteresować również: