Sekcja teatralna

Estimated read time 2 min read

W październiku 2006 r przy Ośrodku Kultury powstała sekcja teatralna,składająca się z dwóch grup. Grupa „Słoneczka” liczyła 14 osób w wieku od 9-12 lat natomiast grupa „Niepełnosprytni” liczyła 12 osób. „Niepełnosprytni” sami pisali teksty do swoich przedstawień.

Jednym z nich jest była parodia „Czerwonego Kapturka” pt. „Pomarańczowy Kapturek”

Zajęcia teatralne mają pozytywny wpływ na rozwój osobisty i społeczny uczestników na wielu płaszczyznach. Przede wszystkim, poprzez eksplorację różnych ról i postaci, uczestnicy mogą rozwijać swoją empatię oraz zdolność do rozumienia i identyfikacji się z innymi. Praca nad scenariuszami i interpretacją tekstów teatralnych pozwala także na rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, zarówno werbalnych, jak i niewerbalnych, co może być szczególnie korzystne dla osób mających trudności w wyrażaniu swoich emocji i myśli. Ponadto, uczestnictwo w przedstawieniach teatralnych wymaga współpracy, zaufania i wzajemnego szacunku w zespole, co sprzyja budowaniu umiejętności pracy w grupie oraz rozwijaniu poczucia wspólnoty i przynależności. Dla wielu osób zajęcia teatralne stanowią również formę terapii, pozwalającą na wyrażanie i przetwarzanie emocji, przeżyć i doświadczeń życiowych w bezpiecznym i kreatywnym środowisku. Dzięki temu, uczestnicy mogą doświadczyć wzrostu samoświadomości, pewności siebie oraz umiejętności radzenia sobie ze stresem i trudnościami życiowymi.Obecnie grupa teatralna liczy blisko 20 osób i składa się z uczniów Zespołu Szkół w Babimoście. Corocznie przedstawiają różne przedstawienia, które gromadzą niezliczoną liczbę osób w Sali Widowiskowej.

Zajęcia prowadzi Jolanta Reimann.

Może Cię zainteresować również: